Mindful Practice okt 2015-okt 2016

                                                                                                                                                                                                                                          Max  Whitmer Jacobsson

                                                                                                                                                                                                                                          Max  Whitmer Jacobsson

MINDFUL KOMMUNIKATION FÖR LÄKARE OCH ÖVRIGA VÅRDPROFESSIONER

Kursbeskrivning

Bakgrund och syfte

I en artikel i Journal of American Medicical Association (JAMA) beskrivs att en kurs baserad bl a på mindfulness kan vara en framgångsrik strategi att klara de ibland övermäktiga krav som ställs på läkare i dagens sjukvård (Krasner, 2009). Modellen är framförallt preventiv och kan anpassas till såväl mycket erfarna läkare som läkare under utbildning på olika nivåer. Målet är att kunna arbeta under en hel yrkeskarriär som läkare med tillfredsställelse, empati och patientsäkerhet. 

Vi erbjuder nu denna kurs för tredje gången i Sverige. Delar av kursen har också genomförts av oss på nationella och internationell utbildningar för läkare och annan vårdpersonal. Då utbildningen tidigare har uppskattats mycket av svenska kollegor, vill vi nu ånyo bjuda in kliniskt verksamma och nyfikna läkare, psykologer, barnmorskor, sjuksköterskor mm. 

Vi som erbjuder utbildningen har mångårig erfarenhet av meditation, ger kurser i MBCP och MBCT, föreläser lokalt och nationellt om flera kliniska områden inom medicin och psykologi. Vi är kliniskt verksamma inom våra respektive områden. Vi har översatt materialet och har kontinuerlig handledning med författarna.

Mindfulness kurser är mycket eftertraktade och ofta inte anpassade till de specifika krav som ställs på läkare och andra vårdgivare. Denna utbildning måste därför ses som en fantastisk möjlighet att inte bara erbjudas träning i mindfulness meditation, narrativ medicin och appreciative inquiry (AI), utan även få verktyg för att göra arbetssituationen mindre påfrestande.

Kursmål

Att fungera som kvalificerad handledning för läkare för att öka patientsäkerhet, förebygga utbrändhet, samt öka empati och personligt tillfredställelse genom:

 • Ökad medvetenhet om interpersonell dynamik i patientmötet
 • Förbättrade färdigheter i lyssna och tala för att förbättra medicinskt beslutsfattande
 • Ökad medvetenhet om egen känslomässig reaktivitet i patientmötet
 • Förbättrat välmående, livslust och mindfulness (medveten närvaro)
 • Bättre tillit till den egna förmågan att möta svåra medicinska tillstånd som kronicitet, palliativ vård och komplexa psykosociala förhållanden
 • Lättare att vara närvarande i patientens lidande
 • Ökad upplevelse av meningsfullhet i den medicinska verksamhetens relationer och erfarenheter

PLATS

Simulatorcentrum i Väst, Östra sjukhuset Göteborg

Omfattning

Intensiv fas

 • 8 måndagar i rad, 2,5 timme per tillfälle. 
 • En heldags retreat lördagen 28/11

Fortsättningsfas

 • 10 måndagar månadsvis under resterande del av året, 2,5 timme per tillfälle.
 • Ledigt vecka 44 (höstlov)
 • Totalt 52 kontakttimmar och 19 träffar
 • Start

Måndagen 12/10 vecka 42 kl. 18:30-21:00

Kostnad

Kursavgift 6 900 kr exkl. moms (8 625 kr inkl moms).

Kurslitteratur

Kostnadsfria artiklar i pdf format för nedladdning eller utskick. Utökad litteraturlista för valfri läsning lämnas vid varje kurstillfälle.

Kurshandledare!

Anamaria Whitmer, leg läkare, specialist i obstretrik och gynekologi ; Peter Jacobsson, leg. psykolog, leg. psykoterapeut. Bägge knutna till Claritatis AB,  klarhet@telia.com

Referenser

Krasner MS m fl (2009) Association of an educational program in mindful communication with burnout, empathy and attitudes among primary care physicians. JAMA; 301:1284-93