Grit; Ihärdighet

Är du ihärdigt? När?  Do you have grit? When?

NO GRIT NO PEARL

Angela Lee Duckworth: Key to success? Grit.  To see the video click on the pearl above.  Click here to view the thought provoking NY Times article on the same theme but with different authors. 

Angela Lee Duckworth: Nyckeln till framgång? Ihärdighet. Videon med Svensk text får ni fram genom att klicka på ‘video on grit’ under bilden. Klicka här och kom till NY Times tänkvärda artikel om samma tema.

Curiosity/ Nyfikenhet

Could curiosity be the key to grit? How do we in health care Enable our own curiosity in, and empower our patients to dare be curious about, our mutual suffering and healing? 

Kan nyfikenhet vara nyckeln till ihärdighet? Hur tillåter och utvecklar vi vår egen nyfikenhet som vårdpersonal och patient? Hur uppmuntrar vi nyfikenhet för vårt ÖMSESIDIGa lidande och läkande?

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Hello, World!