Intention

IMGP6860.jpg

To offer psychological, medical and educational services with  a deep commitment to clarity, stringency, patient safety and  compassion.

To focus on each individual's inherent strengths and self healing capacity.

To practice mindful communication, respectful dialogue, continuously updated professional competence and state of the art science.

Avsiktsförklaring:

Att erbjuda psykologiska, medicinska och pedagogiska tjänster med  åtagande av transparens, stringens, patient säkerhet och medmänsklighet (compassion)

Att fokusera på varje individs inneboende styrkor och förmåga till självläkande.

Att utöva medveten och varsam kommunikation, respektfull dialog med hjälp av kontinuerlig utveckling av professionell kompetens och aktuell forskning.

 

Peter Jacobsson

IMGP6966.jpg

has been a practicing clinical psychologist for over 25 years. He has a psychotherapy degree with a cognitive behavioral (CBT) focus. Individual treatments often include motivational interviewing (MI) and mindfulness based tools. Group treatment has lately focused on CBT based ADHD models as well as mindfulness based cognitive therapy (MBCT). He has experience in general psychiatric treatment and an expertise in ADHD, autismspectrum disorders and mood disorders. Peter has also developed guidelines for treatment and lectures on several themes including psychological treatment and psychiatric conditions. He is currently employed at Varberg out patient psychiatric clinic at Region Halland and supervises colleagues and other health care professionals, both within psychiatry and in his private practice. Peter has translated several psychological instruments that are regularly used in treatment and for diagnostic purposes. He is currently involved in a research project validating an instrument to assess impairment in ADHD and also lectures on a national level on the new diagnostic manual DSM 5.

Peter Jacobsson har arbetat som psykolog i över tjugofem år. Han är legitimerad psykoterapeut med kognitiv beteendeinriktning (KBT). Individuell behandling har ofta inslag av motiverande samtal (MI) och mindfulnessbaserade verktyg. Gruppbehandling har under senaste tiden varit inriktad mot KBT baserad ADHD behandling såväl som mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBCT). Han har omfattande erfarenhet av allmänpsykiatriska tillstånd och expertis inom ADHD, autismspektrumstörningar och förstämningstillstånd. Peter har också utvecklat vårdprogram och utbildar vårdgivare i psykologisk behandling och psykiska tillstånd. Har är för närvarande anställd på vuxenpsykiatrisk mottagning i Varberg i Region Halland. Han handleder kollegor och andra vårdgivare både inom psykiatrin och privat. Peter har översatt flera psykologiska instrument som används regelbundet i diagnostik och behandling. Han driver för närvarande ett forskningsprojekt att validera ett instrument för att mäta funktion i ADHD och föreläser nationellt om den nya diagnostiska manualen DSM 5.

Anamaria Whitmer

DSCF6791.JPG

has been practicing medicine since 2001, after receiving her medical education at Gothenburg University in Sweden.  A specialist in Obstetrics and Gynecology she has had the privilege to work at several hospitals on the west coast of Sweden and is now a clinically active senior physician at Varberg Hospital and  Kungsbacka Hospital, Halland Sweden. She lectures locally and nationally on psychosocial issues in obstetrics and gynecology, doctor-patient relationships, mindful communication, advanced emergency techniques in obstetrics (including ALSO), team training and physician self care and resilience. She is currently involved in Linköping University's Victoria Project, a study on treatment alternatives for individuals suffering from intense fear of childbirth and The Swedish Society of Obstetrics and Gynecology work group for psychosocial issues (SFOG POS ARG).

Anamaria Whitmer är utbildad som läkare vid Göteborgs Universitet och har arbetat kliniskt sedan 2001. Hon är specialist inom gynekologi och förlossningsvård och har arbetat på Östra Sjukhuset, Södra Älvsborgs Sjukhus, och Hallands Sjukhus, nu klinisk aktiv på sjukhuset i Varberg och överläkare på Kungsbacka Sjukhus. Hon föreläser lokalt och nationellt om psykosociala frågor inom obstetrik och gynekologi, läkare- patient samspel, 'mindful' kommunikation, avancerade medicinska tekniker inom akut obstetrik (inklusive ALSO), team training, professionell coping. Hon deltar för närvarande vid Linköpings universitets Viktoria projekt, en studie av behandlingsalternativ för individer som lider av allvarlig förlossningsrädsla och aktiv i arbetgruppen SFOG POS ARG.

We would also like to thank and introduce some individuals who are important to the nuts and bolts of our everyday work/ vi skulle också vilje tackar och introducera några individer som är viktiga för vår vardag

Thank you Mick Krasner doctor, meditator, author, teacher 

Thank you Mick Krasner doctor, meditator, author, teacher 

Thank you Bob Kalayjian doctor, meditator, inventor of ERGO T 

Thank you Bob Kalayjian doctor, meditator, inventor of ERGO T 

Ergo T

Ergo T

Thank you Ron Epstein doctor, meditator, author, teacher

Thank you Ron Epstein doctor, meditator, author, teacher

Thank you Ulla Arnbert , organisational director, meditator, hypnotherapist     Ulla.arnbert@gmail.com

Thank you Ulla Arnbert , organisational director, meditator, hypnotherapist     Ulla.arnbert@gmail.com

Thank you Robert Rydberg accountant, meditator,  patient teacher

Thank you Robert Rydberg accountant, meditator,  patient teacher

Thank you Max Whitmer Jacobsson photographer, mindful  fisherman, social equality advocate

Thank you Max Whitmer Jacobsson photographer, mindful  fisherman, social equality advocate