Intention

IMGP6860.jpg

To offer psychological, medical and educational services with  a deep commitment to clarity, stringency, patient safety and  compassion.

To focus on each individual's and group’s inherent strengths and self-healing capacity.

To practice mindful communication, respectful dialogue, continuously updated professional competence and state of the art science.

Avsiktsförklaring:

Att erbjuda psykologiska, medicinska och pedagogiska tjänster med  åtagande av transparens, stringens, patient säkerhet och medmänsklighet (compassion)

Att fokusera på varje individs och grupps inneboende styrkor och förmåga till självläkande.

Att utöva medveten och varsam kommunikation, respektfull dialog med hjälp av kontinuerlig utveckling av professionell kompetens och aktuell forskning.

 

Peter Jacobsson

IMGP6966.jpg

has been a practicing clinical psychologist for over 25 years. He has a psychotherapy degree with a cognitive behavioral (CBT) focus. Individual treatments often include motivational interviewing (MI) and mindfulness based tools. Group treatment has lately focused on CBT based ADHD models as well as mindfulness based cognitive therapy (MBCT). He has experience in general psychiatric treatment and an expertise in ADHD, autismspectrum disorders and mood disorders. Peter has also developed guidelines for treatment and lectures on several themes including psychological treatment and psychiatric conditions. He is currently employed at Varberg out patient psychiatric clinic at Region Halland and supervises colleagues and other health care professionals, both within psychiatry and in his private practice. Peter has translated several psychological instruments that are regularly used in treatment and for diagnostic purposes. He is currently involved in a research project validating an instrument to assess impairment in ADHD and also lectures on a national level on the new diagnostic manual DSM 5. Together with his wife Anamaria he has provided Mindful Practice since 2012 and continues to develop Claritatisab.com, raise children, and cultivate the garden.

Peter Jacobsson har arbetat som psykolog i över tjugofem år. Han är legitimerad psykoterapeut med kognitiv beteendeinriktning (KBT). Individuell behandling har ofta inslag av motiverande samtal (MI) och mindfulnessbaserade verktyg. Gruppbehandling har under senaste tiden varit inriktad mot KBT baserad ADHD behandling såväl som mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBCT). Han har omfattande erfarenhet av allmänpsykiatriska tillstånd och expertis inom ADHD, autismspektrumstörningar och förstämningstillstånd. Peter har också utvecklat vårdprogram och utbildar vårdgivare i psykologisk behandling och psykiska tillstånd. Har är för närvarande anställd på vuxenpsykiatrisk mottagning i Varberg i Region Halland. Han handleder kollegor och andra vårdgivare både inom psykiatrin och privat. Peter har översatt flera psykologiska instrument som används regelbundet i diagnostik och behandling. Han driver för närvarande ett forskningsprojekt att validera ett instrument för att mäta funktion i ADHD och föreläser nationellt om den nya diagnostiska manualen DSM 5.

Anamaria Whitmer

DSCF6791.JPG

has been practicing medicine since 2001, after receiving her medical education at Gothenburg University in Sweden.  A specialist in Obstetrics and Gynecology she has had the privilege to work at several hospitals on the west coast of Sweden and is now a clinically active senior physician at Varberg and  Kungsbacka Hospitals, in Halland Sweden. She lectures locally, nationally and internationally on psychosocial issues in obstetrics and gynecology, doctor-patient relationships, mindful practice, advanced emergency techniques in obstetrics (including ALSO), team training, modern crisis support, work environment, and physician self care and resilience. She has been involved in Linköping University's Victoria Project, a study on treatment alternatives for individuals suffering from intense fear of childbirth and continues to serve on The Swedish Society of Obstetrics and Gynecology work group for psychosocial issues (SFOG POS ARG). She has previously served as a representative and safety officer for Halland’s Doctors Union. When not on call or lecturing she enjoys cultivating her garden and is busy raising three children, several dogs, cats, birds, a flock of chickens and social media awareness with her husband Peter.

Anamaria Whitmer är utbildad som läkare vid Göteborgs Universitet och har arbetat kliniskt sedan 2001. Hon är specialist inom gynekologi och förlossningsvård och har arbetat på Östra Sjukhuset, Södra Älvsborgs Sjukhus, och Hallands Sjukhus, nu klinisk aktiv på sjukhuset i Varberg och överläkare på Kungsbacka Sjukhus. Hon föreläser lokalt, nationellt, och internationellt om psykosociala frågor inom obstetrik och gynekologi, läkare- patient samspel, mindful practice’, avancerade medicinska tekniker inom akut obstetrik (inklusive ALSO), team training, modern krisstöd, professionell coping, arbetsmiljö och inre hållbarhet. Hon har varit delaktig i Linköpings universitets Viktoria projekt, en studie av behandlingsalternativ för individer som lider av allvarlig förlossningsrädsla och är fortfarande aktiv i arbetgruppen SFOG POS ARG. Hon har tidigare arbetat som skyddsombud och klinik representant för Hallands Läkarförening.

who we collaborate with (this section is under construction have patience with us)

Fredrik Bååthe

fredrik squarespace.png

is at the Institute for Studies of the Medical Profession, Oslo Norway where he is leading the IDOQ-study (Interactions among Doctors Professional fulfillment; Organizational factors and Quality of patient care). He was the head of the Accident & Emergency Department at Sahlgrenska University Hospital, 2004-2009, and worked thereafter at the Regional Health Authorities VGR, Sweden, participating in the creation of a national quality registry for primary healthcare. Complexity science combined with pragmatic social psychology provided theoretical inspiration in his qualitative research project leading to a PhD about engaging physicians in organizational improvement work. Original educational background from the Master of Science program in industrial engineering and management with specialization in logistics. Fredrik Bååthe has three boys and is married to a physiotherapist. He enjoys skiing, playing in the waves and walking in the mountains with their Bernese mountain dog, Chappo.

Fredrik Bååthe, PhD/Medicine doktor, civ.ing., tidigare verksamhetschef inom akutsjukvård. Gästforskare vid Norska Lege-forskningsinstituttet LEFO där han leder IDOQ studien (Interactions between Doctors´ professional fulfillment, Organizational factors and Quality of patient care). Hans avhandling handlar om läkares engagemang i vården utvecklingsarbete, den förändring som sker i läkarrollen och läkarens sätt att arbeta.

Sara Johansson, Creative mammals

Together with Sara we are working to increase knowledge about modern crisis support for patients and healthcare personnel. Together with course participants we hope to honour the complexity of these questions and find the courage to make the difference in our organisations and individual contacts

received_537355523467525.jpeg

Sara Johansson is a national/international lecturer and author on the subject of modern crisis support; children and adults needs in overwhelming circumstances. She holds an MA in psychology with advanced specialisation in psychotraumatology from Gothenburg and Uppsala Universities. She had extensive emergency field experience from Syria, from tsunami disasters i South East Asia, from floods in Southern Pakistan, and from the immediate Oslo terrorist attack aftermath . Sara has previously been an advisor at the International Red Cross headquarters. In Sweden she has worked with families, children and adults with serious illness. Sara has a rare talent for integrating science and emotion in her lectures, articles and columns . Her lectures attract thousands every year. Sara strives to share facts about what helps humans in the most difficult and exposed situations; respecting exactly how complex and poignant these meeting really are. She is one of two authors to the book Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser: Att stärka människors motståndskraft (Natur & Kultur, 2013); a book used in many basic and advanced Swedish educations where people will come in contact with children and adults in crisis. To read more about Sara’s work (also in Swedish) see her Creative Mammals

“ Overwhelming situations are a part of life for us all. The good news is that often with relatively small measures we can make big differences i our fellow human’s lives” Sara Johansson

”Mitt mål är att de som deltar i en utbildning eller föreläsning ska förstå och känna att kunskapen går att omsätta i praktiken, men också beröras. Mitt mål är att kunskap ska inge mod – mod att ställa sig nya frågor, utveckla verksamhet; mod att göra den där viktiga skillnaden. Samtidigt vill jag sträva efter att behålla den komplexitet som ofta är fallet. Jag är inte en person som tror på enkla sanningar. Jag arbetar också med de allra yngsta barnen och det är av en logisk anledning – tidigt i livet finns fantastiska möjligheter att påverka vår framtida hälsa. “ Sara Johansson


Rochester University

Pronto Seminars

We would also like to thank and introduce some individuals who are important to the nuts and bolts of our everyday work/ vi skulle också vilje tackar och introducera några individer som är viktiga för vår vardag

Thank you Mick Krasner doctor, meditator, author, teacher

Thank you Mick Krasner doctor, meditator, author, teacher

Thank you Bob Kalayjian doctor, meditator, inventor of ERGO T

Thank you Bob Kalayjian doctor, meditator, inventor of ERGO T

Ergo T

Ergo T

Thank you Ron Epstein doctor, meditator, author, teacher

Thank you Ron Epstein doctor, meditator, author, teacher

Thank you Ulla Arnbert , organisational director, meditator, hypnotherapist Ulla.arnbert@gmail.com

Thank you Ulla Arnbert , organisational director, meditator, hypnotherapist Ulla.arnbert@gmail.com

Thank you Robert Rydberg accountant, meditator, patient teacher

Thank you Robert Rydberg accountant, meditator, patient teacher

Thank you Max Whitmer Jacobsson photographer, mindful fisherman, social equality advocate

Thank you Max Whitmer Jacobsson photographer, mindful fisherman, social equality advocate