SFOG KURS 27-30 april 2020: 

Hållbar vård - ledare och läkare tillsammans för arbetsmiljö och patient

Dags för ett hållbart arbetsliv-att kultivera inre hållbarhet och organisatorisk evolution. Kurs för specialistläkare och chefer/ledare inom kvinnosjukvården

Narrativa ronden med Fredrik Bååthe från ISM och Anamaria Whitmer Jacobsson Feb. ‘18. Om utbrändhet i vården - Att lyssna till strängar som är nära att brista! Det var ett samtal om relationen individuellt mående, vårdkvalitet och organisatoriska förutsättningar som hölls på Svensk förening för narrativ medicin.

Narrativa ronden med Fredrik Bååthe från ISM och Anamaria Whitmer Jacobsson Feb. ‘18. Om utbrändhet i vården - Att lyssna till strängar som är nära att brista! Det var ett samtal om relationen individuellt mående, vårdkvalitet och organisatoriska förutsättningar som hölls på Svensk förening för narrativ medicin.

photo.jpg
image-asset-3.jpeg
Löftadalens Folkhögskolan i Åsa

Löftadalens Folkhögskolan i Åsa

Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)

är en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och den äldsta sektionen i Svenska Läkaresällskapet. Kursen ges med stöd av deras arbetsgrupp för psykosocial obstetrik (POS ARG)

Skulptör Bruno Catalano

Skulptör Bruno Catalano

Havsbadet Åsa

Havsbadet Åsa

image-asset.jpeg

Löftadalens Folkhögskolan i Åsa

Program: En upplevelsebaserad utbildning fokuserad på hållbar arbetsmiljö, kommunikation, arbetsglädje, patientsäkerhet och inre balans. Föreläsningar, praktiska övningar och reflektioner (all text i kursiv fetstil är en klickbar länk för ytterligare fördjupning).

Introducerar deltagaren till praktisk tillämpning av komplexitetsteori, Mindful Practice och presenterar valda delar av den senaste relevant neurovetenskaplig forskning. Fördjupar kunskap om utbrändhet- engagemang och organisatorisk (r)evolution. Meditationsövningar lärs ut och tränas; andra kurskomponenter är interaktiva dialoger, ’non-violent communication’, och hur vi utvecklar, vidmakthåller och skyddar tillitsbaserad psykosocial arbetsmiljö. Övningar i narrativ medicin och appreciative inquiry (AI) görs omväxlande i grupp och individuellt

Fredrik Bååthe  PhD/Medicine doktor, civ.ing., tidigare verksamhetschef inom akutsjukvård. Gästforskare vid Norska Lege-forskningsinstituttet  LEFO där han leder   IDOQ studien  (Interactions between Doctors´ professional fulfillment, Organizational factors and Quality of patient care). Samarbetar även med  (ISM) Institutet för Stressmedicin  i Göteborg. Hans avhandling handlar om  läkares engagemang i vården utvecklingsarbete, den förändring som sker i läkarrollen och läkarens sätt att arbeta.

Fredrik Bååthe PhD/Medicine doktor, civ.ing., tidigare verksamhetschef inom akutsjukvård. Gästforskare vid Norska Lege-forskningsinstituttet LEFO där han leder IDOQ studien (Interactions between Doctors´ professional fulfillment, Organizational factors and Quality of patient care). Samarbetar även med (ISM) Institutet för Stressmedicin i Göteborg. Hans avhandling handlar om läkares engagemang i vården utvecklingsarbete, den förändring som sker i läkarrollen och läkarens sätt att arbeta.

Mål: Att kunna tillämpa praktiska verktyg och forskningsbaserade förhållningssätt för ett hållbart arbetsliv. Att öka patientsäkerhet, förebygga utbrändhet samt öka empati, arbetsglädje och personlig tillfredsställelse. Att erbjuda ett forum för nationellt kollegialt stöd och organisatorisk mognad.

Claritatis AB med Anamaria Whitmer och Peter Jacobsson har tidigare gett flera kurser via SFOG: KBT för Gynekologer, Krisstöd, Mindful Kommunikation, och Mindful Practice (både på svenska och engelska). I den aktuella kursen samarbetar vi med Fredrik Bååthe PhD/ Medicine Doktor, civ. ing., tidigare verksamhetschef inom akutvård. Fredriks forskning fokuserar på organisatorisk hållbarhet och läkares engagemang i utvecklings- och förbättringsarbete av vårdens patientnära processer. Gästforskare LEFO (lege-forsknings institutet i Oslo) och ISM (Institutet för Stressmedicin, Göteborg.

Peter Jacobsson   Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, klinisk vårdutvecklare och doktorand vid neurovetenskapliga institutionen, Sahlgrenska akademin. Arbetar kliniskt i Psykiatrin Halland bl a med uppdrag att arbeta med  psykiska besvär hos vårdgivare  . Handledare, utbildare och mentor för vårdgivare inom somatisk och psykiatrisk vård. Kursledare i mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) sedan 2007. Kursledare i  Mindful Practice sedan 2012  för att stärka kollegors inre hållbarhet.

Peter Jacobsson Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, klinisk vårdutvecklare och doktorand vid neurovetenskapliga institutionen, Sahlgrenska akademin. Arbetar kliniskt i Psykiatrin Halland bl a med uppdrag att arbeta med psykiska besvär hos vårdgivare. Handledare, utbildare och mentor för vårdgivare inom somatisk och psykiatrisk vård. Kursledare i mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) sedan 2007. Kursledare i Mindful Practice sedan 2012 för att stärka kollegors inre hållbarhet.

Fakturering för kursavgift sker via Claritatis AB. Internatkostnader via Region Halland (Löftadalens folkhögskola) eller närliggande B&B

Kontaktperson: Kursinnehåll (även efteranmälan) kontakta Ana-maria.whitmer-jacobsson@regionhalland.se. Frågor om internat och andra praktiska funderingar ulla.arnbert@gmail.com 

Kursledning: Anamaria Whitmer Jacobsson, specialist Ob/Gyn och Peter Jacobsson, Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Fredrik Bååthe, Medicine Doktor

Kurstid: 27-30 April (mån-tors) v 18, 2020

Anamaria Whitmer  Specialist OB/GYN och kliniskt aktivt överläkare Varberg Sjukhus.  AlSO instruktör   .  Föreläser lokalt, nationellt och internationellt om  psykosociala frågor inom obstetrik och gynekolog   i , läkare- patient samspel, inre hållbarhet och arbetsmiljö, modern krisstöd,  ‘   mindful kommunikation och practice  , team training, professionell coping.

Anamaria Whitmer Specialist OB/GYN och kliniskt aktivt överläkare Varberg Sjukhus. AlSO instruktör. Föreläser lokalt, nationellt och internationellt om psykosociala frågor inom obstetrik och gynekologi, läkare- patient samspel, inre hållbarhet och arbetsmiljö, modern krisstöd, mindful kommunikation och practice, team training, professionell coping.

Kursort: Internat på Löftadalens Folkhögskola i Åsa och närliggande B&B (Söder om Göteborg, vackert beläget vid havet).

Avsedd för: specialistläkare och chefer/ledare inom kvinnosjukvården. Max antal deltagare: 30 (kursen genomförs ej med mindre än 20 deltagare) Samsökande bestående av chef/ledare och specialistläkare kommer att prioriteras. Alla enskilda läkare och ledare är naturligtvis också mycket välkomna.

Anmälan VIA SFOG

Om du söker som läkar/ledarpar, glöm inte att skriva upp namnet på den kollega du söker med längst ner i fritextrutan på SFOG registreringsblanketten så att de kan prioriterar rätt.

Kursavgift: 11 000 exkl. moms. Resonabel internatkostnad tillkommer. Vi följer SFOGs regler för anmälan.

För ytterligare inspiration klicka på länkarna i texten ovan (all text i kursiv fetstil är en klickbar länk). Läs gärna ‘Medical Musing’ och ‘Rise as One’ på websidan här. Sök kanske ‘Claritatis’ eller ‘Mindful Practice Sweden’ på Facebook och även läkargruppen ‘Joy at the bedside; hidden beauty in Medicine’.

Frågor om internat och andra praktiska kurs funderingar ulla.arnbert@gmail.com

Frågor om internat och andra praktiska kurs funderingar ulla.arnbert@gmail.com

Unknown-2.jpeg
9781501121739_200x_attending_e-bok.jpeg
221784.jpg

28276727_576320982725194_2796027352569905497_n.jpg

To view Mindfulness Courses return to main menu and scroll under Mindfulness Courses heading. General courses see below


Häng med Sveriges Privatgynekologer ! 26-30 September 2018, Sesimbra, Portugal

76722741-tRWxB.jpg
76722723-fFnqy.jpg
76722756-2eqfc.jpg

Anamaria Whitmer Jacobsson via Claritatis AB föreläser om: Resilience- Verktyg för inre hållbarhet. Hur skall vi, med ökade krav från alla håll orka prestera bra vård och finna glädje i vår yrkesroll?

Årets resa går till den pittoreska fiskebyn Sesimbra, på Portugals kust, 50 minuters bilresa söder om Lissabon. 
Inbjudna föreläsare:
Med Dr Björn Strander kommer att tala om cervixcancerprevention. Screening, HPVdiagnostik, utredning och uppfölning av dysplasi enl vårdprogrammet.
Öl Ana-Maria Whitmer- Jacobsson kommer att tala om Resilience- Verktyg för inre hållbarhet. Hur skall vi, med ökade krav från alla håll, orka prestera bra vård och finna glädje i vår yrkesroll?

Vår vetenskapliga rådgivare Med Dr KArin Bergmark kommer att uppdatera oss i ämnet Gynekologisk onkologi.
Dessutom bidrag från föreningen

Som tidigare år är kursen i internatform, där boende, frukost, lunch och middag (förutom middag torsdag kväll) ingår i priset. Ingen prisreduktion ges om deltagare inte önskar delta i hela kursprogrammet. Samtliga rum på hotellet har havsutsikt. För ytterligare information, samt anmälan, klicka på nedanstående länk.

Tid:                                         26-30/9 sept 2018
Plats:                                     Sesimbra Hotel och Spa, Sesimbra, Portugal
Pris:                                       10 590 kr i delat dubbelrum
Antal deltagare:               60
Sista anmälningsdag:   31/3, därefter i mån av plats

Anmäl er via privatgynekologerna.se


Varmt Välkomna till; Vad ska jag säga på morgonmötet?! Second victim - om traumatisering av vårdpersonal

http://www.sfpog.se/index.asp

http://www.sfpog.se/index.asp

 Ana-Maria Whitmer Jacobsson, överläkare Kvinnokliniken Varberg föreläsa under dagen; Att Växa och frodas i ett minfält: att utveckla arbetet vi älskar

moderSvea.gif

Svensk Förening för Psykosocial Obstetrik & Gynekologi inbjuder till symposium  Fredag 20 april 2018 kl. 10.00-16.00, Eugeniahemmet Karolinska Universitetssjukhuset, Solna  Varmt välkomna! Program Moderator Klas Abrahamsson

9.00Registrering och kaffe 

10.00Inledning
Maria Alexanderson Redvall, ordförande SFPOG

10.15Traumatic childbirth from the perspective of the healthcare professional - how midwives and doctors experience adverse events in the labour ward
Katja Schröder, barnmorska, PhD, postdoc Odense

11.30Vårdskada – vad händer? Vad händer inte? När det har hänt.
Magna Andreen Sachs, docent, senior rådgivare Medical Mangement Centre LIME, KI

12.30Lunch

13.30"Orkar jag fortsätta?" – stöd till traumatiserade vårdgivare ur ett historiskt och strategiskt perspektiv
Håkan Johansson, leg. psykolog och docent i klinisk psykologi

women.gif

14.30Växa och frodas i ett minfält: att utveckla arbetet vi älskar
Ana-Maria Whitmer Jacobsson, överläkare Kvinnokliniken Varberg

15.45Avslutning

16.15Årsmöte SFPOG

Avgift: Medlemmar 850 kr, heltidsstuderande och pensionärer 600 kr, övriga 1300 kr. Morgonkaffe och lunch ingår.

Anmälan: Sker genom mail till margareta.risenfors@vgregion.se senast 20 mars 2018. Anmälan är bindande men kan överlåtas. Uppge namn, arbetsplats och telefonnummer samt ev. specialkost. Om arbetsgivaren betalar, v.g. ange faktureringsadress. Begränsat antal platser. Alla som får plats meddelas i god tid.

Bli medlem i föreningen via www.sfpog.se.


 

Krisstöd - Introduktion till krisstöd inom obstetrik och gynekologi (SFOG KURS HT 2016)

Tack alla för en givande kurs i krisstöd, just nu VT 2018 ger vi kurs tillsammans för RegionHalland KK, KHV 

IMGP1493.JPG

Kursledning: Sara Johansson, författare till boken Krisstöd (Natur & Kultur) och psykotraumatolog tillsammans med Anamaria Whitmer Jacobsson, specialist Ob/Gyn. Kursen är ett samarbete mellan Claritatis AB och Creative Mammals.

Kurstid: 12-13 september 2016 (måndag-tisdag v. 37). 

Kursort: Löftadalens Folkhögskola i Åsa. (Söder om Göteborg, vackert belägen vid havet).

Avsedd för: 25 st specialistläkare, chefer, barnmorskor kuratorer ellerpsykologer via SFOG, läkare med barnmorska eller psykolog prioriteras, ST-läkare i mån av plats.

Program och mål:           

Kursen ger en god introduktion till modern kunskap om människans inneboende motståndskraft och förmåga till reglering av också exceptionell stress. Varför debriefing inte rekommenderas längre och nya metoder för att ge kollegialt stöd. Praktiskt arbete med institutionella PM för krishantering. Nya samtalsmetoder för att minska risken för PTSD och sekundär traumatisering för både vårdtagare och vårdgivare. Postpartumsamtal. När någonting går fel – aktuell forskning och praktiskt tillvägagångssätt för att ge stöd till vårdtagaren och vårdgivare. Psykologisk första hjälpen, under pågående obstetriskt eller gynekologiskt trauma (teori samt praktiska övningar).

 

 

Kursdeltagarna får även i en inbjudande miljö vid havet prova på tekniker för stresshantering i vardagen bl. a. mindfulness och andra strategier för att stärka PTSG (post-traumatic growth).

Boken ’Krisstöd’, patientinformation, exempel på uppdaterade rutiner för att ge stöd till vårdtagare samt vårdgivare i samband med svåra händelser, är inkluderade i kursavgiften.

 

Kursens mål är att ge goda grundkunskaper inom psykotraumatologi och fokus ligger på konkreta tillvägagångssätt för att stärka motståndskraften hos patienter och personal.  

 

SFOG medlemmar anmäler sig via SFOG innan sista anmälningsdagen 7de Mars; regler för SFOG kursanmälan finns här.

 

Claritatis Kontaktperson: Ulla Arnbert kurssamordnare ulla.arnbert@gmail.com

Krisstöd kurs HT 2016


21766494_504104116613548_402321973452121572_n.jpg

SFOG Kurs 2012: Introduktionsutbildning i kognitivbeteendeterapi och motiverande samtalsmetodik för gynekologer

Kursledning: Katri Nieminen, KK i Norrköping och Maria Engman, KK i Västervik i samarbete med företaget (Claritatis AB nu ) Klarhet psykologiska tjänster

Kurstid: 17-19 september (må–on) v 38, 2012

Kursort: Internat på Vildmarkhotellet i Kolmården

Avsedd för:30 specialistläkare och ST-läkare. Barnmorskor medspecialansvar (ex. Aurora -verksamhet eller vulvamottagningar) välkomnas i mån av plats.

Program: Introduktion i grundläggande kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtalsmetodik (MI) ur en gynekologs behov. Föreläsningar varvas med grupparbeten för att befästa den nyvunna kunskapen. Examination sker genom aktivt deltagande i diskussioner och grupparbeten. Möjlighet till att prova på olika stresshanteringstekniker till exempel Mindfulness.

Kursmål: Få en grundläggande kunskap om beteendeanalys och förståelse för KBT som terapiform och kunna använda motiverande samtalsmetodik (MI) i sitt patientarbete. Bättre verktyg att hantera patienter med kronisk smärta, panikångest, depression, vaginism, förlossningsrädsla och krisreaktioner. Möjlighet ges även att få kunskap om olika tekniker för att bättre hantera psykologiska påfrestningar i den kliniska vardagen.

Kontaktperson: katri.nieminen@li