Please have patience with us this page is under construction. Sidan under uppbyggnad, vänligen ha tålamod med oss.

Courses with Claritatis AB/ kurser med Claritatis AB

Mindfulness Courses/ Mindfulness Kurser non profit and listed under Mindfulness tab, icke vinstintresse och listade under Mindfulness rubrik.

Other Courses offered through or with lecturers from Claritatis AB

Courses described in the language they are given in.  Scroll down to find the course you are looking for or proceed to mindfulness tab. Kursbeskrivning på det språk de erbjuds i. Skrolla ned till den kurs du söker eller fortsätt till mindfulnessrubrik.

 

Häng med Sveriges Privatgynekologer ! 26-30 September 2018, Sesimbra, Portugal

76722741-tRWxB.jpg
76722723-fFnqy.jpg
76722756-2eqfc.jpg

Anamaria Whitmer Jacobsson via Claritatis AB föreläser om: Resilience- Verktyg för inre hållbarhet. Hur skall vi, med ökade krav från alla håll orka prestera bra vård och finna glädje i vår yrkesroll?

Årets resa går till den pittoreska fiskebyn Sesimbra, på Portugals kust, 50 minuters bilresa söder om Lissabon. 
Inbjudna föreläsare:
Med Dr Björn Strander kommer att tala om cervixcancerprevention. Screening, HPVdiagnostik, utredning och uppfölning av dysplasi enl vårdprogrammet.
Öl Ana-Maria Whitmer- Jacobsson kommer att tala om Resilience- Verktyg för inre hållbarhet. Hur skall vi, med ökade krav från alla håll, orka prestera bra vård och finna glädje i vår yrkesroll?

Vår vetenskapliga rådgivare Med Dr KArin Bergmark kommer att uppdatera oss i ämnet Gynekologisk onkologi.
Dessutom bidrag från föreningen

Som tidigare år är kursen i internatform, där boende, frukost, lunch och middag (förutom middag torsdag kväll) ingår i priset. Ingen prisreduktion ges om deltagare inte önskar delta i hela kursprogrammet. Samtliga rum på hotellet har havsutsikt. För ytterligare information, samt anmälan, klicka på nedanstående länk.

Tid:                                         26-30/9 sept 2018
Plats:                                     Sesimbra Hotel och Spa, Sesimbra, Portugal
Pris:                                       10 590 kr i delat dubbelrum
Antal deltagare:               60
Sista anmälningsdag:   31/3, därefter i mån av plats

Anmäl er via privatgynekologerna.se


Varmt Välkomna till; Vad ska jag säga på morgonmötet?! Second victim - om traumatisering av vårdpersonal

http://www.sfpog.se/index.asp

http://www.sfpog.se/index.asp

 Ana-Maria Whitmer Jacobsson, överläkare Kvinnokliniken Varberg föreläsa under dagen; Att Växa och frodas i ett minfält: att utveckla arbetet vi älskar

moderSvea.gif

Svensk Förening för Psykosocial Obstetrik & Gynekologi inbjuder till symposium  Fredag 20 april 2018 kl. 10.00-16.00, Eugeniahemmet Karolinska Universitetssjukhuset, Solna  Varmt välkomna! Program Moderator Klas Abrahamsson

9.00Registrering och kaffe 

10.00Inledning
Maria Alexanderson Redvall, ordförande SFPOG

10.15Traumatic childbirth from the perspective of the healthcare professional - how midwives and doctors experience adverse events in the labour ward
Katja Schröder, barnmorska, PhD, postdoc Odense

11.30Vårdskada – vad händer? Vad händer inte? När det har hänt.
Magna Andreen Sachs, docent, senior rådgivare Medical Mangement Centre LIME, KI

12.30Lunch

13.30"Orkar jag fortsätta?" – stöd till traumatiserade vårdgivare ur ett historiskt och strategiskt perspektiv
Håkan Johansson, leg. psykolog och docent i klinisk psykologi

women.gif

14.30Växa och frodas i ett minfält: att utveckla arbetet vi älskar
Ana-Maria Whitmer Jacobsson, överläkare Kvinnokliniken Varberg

15.45Avslutning

16.15Årsmöte SFPOG

Avgift: Medlemmar 850 kr, heltidsstuderande och pensionärer 600 kr, övriga 1300 kr. Morgonkaffe och lunch ingår.

Anmälan: Sker genom mail till margareta.risenfors@vgregion.se senast 20 mars 2018. Anmälan är bindande men kan överlåtas. Uppge namn, arbetsplats och telefonnummer samt ev. specialkost. Om arbetsgivaren betalar, v.g. ange faktureringsadress. Begränsat antal platser. Alla som får plats meddelas i god tid.

Bli medlem i föreningen via www.sfpog.se.


 

Krisstöd - Introduktion till krisstöd inom obstetrik och gynekologi (SFOG KURS HT 2016)

Tack alla för en givande kurs i krisstöd, just nu VT 2018 ger vi kurs tillsammans för RegionHalland KK, KHV 

IMGP1493.JPG

Kursledning: Sara Johansson, författare till boken Krisstöd (Natur & Kultur) och psykotraumatolog tillsammans med Anamaria Whitmer Jacobsson, specialist Ob/Gyn. Kursen är ett samarbete mellan Claritatis AB och Creative Mammals.

Kurstid: 12-13 september 2016 (måndag-tisdag v. 37). 

Kursort: ftadalens Folkhögskola i Åsa. (Söder om Göteborg, vackert belägen vid havet).

Avsedd för: 25 st specialistläkare, chefer, barnmorskor kuratorer ellerpsykologer via SFOG, läkare med barnmorska eller psykolog prioriteras, ST-läkare i mån av plats.

Program och mål:           

Kursen ger en god introduktion till modern kunskap om människans inneboende motståndskraft och förmåga till reglering av också exceptionell stress. Varför debriefing inte rekommenderas längre och nya metoder för att ge kollegialt stöd. Praktiskt arbete med institutionella PM för krishantering. Nya samtalsmetoder för att minska risken för PTSD och sekundär traumatisering för både vårdtagare och vårdgivare. Postpartumsamtal. När någonting går fel – aktuell forskning och praktiskt tillvägagångssätt för att ge stöd till vårdtagaren och vårdgivare. Psykologisk första hjälpen, under pågående obstetriskt eller gynekologiskt trauma (teori samt praktiska övningar).

 

 

Kursdeltagarna får även i en inbjudande miljö vid havet prova på tekniker för stresshantering i vardagen bl. a. mindfulness och andra strategier för att stärka PTSG (post-traumatic growth).

Boken ’Krisstöd’, patientinformation, exempel på uppdaterade rutiner för att ge stöd till vårdtagare samt vårdgivare i samband med svåra händelser, är inkluderade i kursavgiften.

 

Kursens mål är att ge goda grundkunskaper inom psykotraumatologi och fokus ligger på konkreta tillvägagångssätt för att stärka motståndskraften hos patienter och personal.  

Pris: 6.900 kr (inkl. moms) plus internatkostnad

 

SFOG medlemmar anmäler sig via SFOG innan sista anmälningsdagen 7de Mars; regler för SFOG kursanmälan finns här.

 

Claritatis Kontaktperson: Ulla Arnbert kurssamordnare ulla.arnbert@gmail.com

Krisstöd kurs HT 2016