Tack for ett underbart 2017 kurs! Bilder från båda Vår 2017 och Vår 2015 finns längst ner. Nästa SFOG retreat ges på Engelska vg se  Mindful Practice May 2018

Anthony Lawson

Anthony Lawson

 

SFOG kurs: Mindful Practice för Läkare, Psykologer, barnmorskor Sjuksköterskor och kuratorer (På Svenska)

Kursledning: Anamaria Whitmer Jacobsson, specialist Ob/Gyn och Peter Jacobsson, Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, bägge Claritatis AB; Sofia Meréus, leg sjuksköterska, barnmorska och Maria Alexandersson specialist Ob/Gyn, leg psykoterapeut.

Kurstid: 8-11/5 (mån- tors v.17) 2017. Start 8/5 kl. 13.00 - slut 11/5 kl. 14.00

Kursort: Löftadalens Folkhögskola i Åsa. (Söder om Göteborg, vackert belägen vid havet).

Avsedd för: 30 läkare, barnmorskor, psykologer, sjuksköterskor  och barnmorskor. Läkare med barnmorska eller psykolog från samma klinik prioriteras. 

Program: ‘Mindful kommunikation för läkare’ baseras på utbildningen som beskrivs i en artikel i: Journal of American Medical Association, JAMA 2009. 

‘Mindful Practice’ är en upplevelsebaserad utbildning för läkare och andra vårdgivare; fokuserad på egen inre hållbarhet, kommunikation och patientsäkerhet. Modellen används i USA, Canada, Hong Kong, Spanien och Sverige bla.

 I USA erbjuds kursen i retreatform för erfarna läkare, barnmorskor, psykologer och annan vårdpersonal.

Utbildningen i internatform har tidigare genomförts på svenska av Claritatis AB, samt vid 2 tillfällen på engelska. En årslång kurs med samma men mer extensiv utbildning börjar nu på sin fjärde omgång. Dessa kurser har varit mycket uppskattad. Utbildningen kan kortfattat beskrivas som en preventiv modell för ett hållbart arbetsliv, anpassad till läkare och andra vårdyrken. Den introducerar deltagaren i grunderna till mindfulness och presenterar valda delar av den senaste forskningen.

Maria Alexandersson

Maria Alexandersson

Åtta olika meditationsövningar lärs ut och tränas; andra komponenter är mindful dialogträning samt arbete i narrativ medicin och appreciative inquiry (AI) görs omväxlande i grupp eller individuellt.

Mål: Att finna verktyg för ett hållbart arbetsliv. Att öka vårdkvalitet, patientsäkerhet, förebygga utbrändhet, samt öka empati och personligt tillfredställelse. Även en kort kort introduktion av Mindfulness Based Childbirth and Parenting (MBCP) tillkommer.

Kursavgift: 8 840 exkl. moms. Resonabel internatkostnad tillkommer

Fakturering för kursavgift via Claritatis AB. För internat via Regionhalland (Loftadahlens folkhogskola)

åter till SFOG annons

Kontaktperson: ulla.arnbert@gmail.com

Bilder från SFOG’s Mindful Practice (på Svenska) Vår Kurs 2017/ Pictures from spring retreat 2017

Bilder Från SFOG’s Mindful Practice Vår Kurs (på Svenska) 2015 / Photos Swedish Mindful Practice Retreat spring 2015