Vi tar nu emot nya deltagare för kurs med start Januari 2018. Vid intresse för kursen 2018 kontakta Klarhet@telia.com. Platserna är tyvärr begränsade, kontakta oss omgående. Med vänlig hälsning, Anamaria och Peter
Bild archiv längst ner

Year long course/Årslång Kurs 2018

Intensive weekly period first 2 months of 2018, there after monthly meetings continue at Västra Götalands Simulator Center. For information or registration for next year's course contact us/ Intensiva veckovisa perioden januari och februari 2018, därefter fortsatta månadsträffar på VGR Simulatorcentrum .Tidigare deltagare välkomnas som vanligt utan kostnad med löfte om 50% närvaro. Information nedan och för intresseanmälan till nästa kurs kontakta oss via kontakt sidan

                                                                                                                                                                                                                                           Max  Whitmer Jacobsson

                                                                                                                                                                                                                                          Max  Whitmer Jacobsson

MINDFUL KOMMUNIKATION FÖR LÄKARE OCH ÖVRIGA VÅRDPROFESSIONER (Mindful Practice)

Kursbeskrivning

Bakgrund och syfte

I en artikel i Journal of American Medicical Association (JAMA) beskrivs att en kurs baserad bl a på mindfulness kan vara en framgångsrik strategi att klara de ofta övermäktiga krav som ställs på läkare i dagens sjukvård (Krasner, 2009). Modellen är framförallt preventiv och kan anpassas till såväl mycket erfarna läkare som läkare under utbildning på olika nivåer. Målet är att kunna arbeta under en hel yrkeskarriär som läkare med tillfredsställelse, empati och patientsäkerhet. 

Vi erbjuder nu denna kurs för sjätte år i Sverige. Kursen har också genomförts av oss på flera nationella och internationella utbildningar för läkare och annan vårdpersonal. Då utbildningen tidigare har uppskattats mycket av svenska kollegor, vill vi nu ånyo bjuda in kliniskt verksamma och nyfikna läkare, psykologer, barnmorskor, sjuksköterskor mm. 

Den introducerar deltagaren i grunderna till mindfulness och presenterar valda delar av den senaste forskningen. olika meditationsövningar lärs ut och tränas; andra komponenter är mindful dialogträning samt arbete i narrativ medicin och appreciative inquiry (AI) görs omväxlande i grupp eller individuellt.

Vi som erbjuder utbildningen har mångårig erfarenhet av meditation, ger kurser i MBCP (Mindfulness-Based Childbirth and Parenting Program) och MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy), föreläser lokalt och nationellt om flera kliniska områden inom medicin och psykologi. Vi är kliniskt verksamma inom våra respektive områden. Vi har översatt materialet och har kontinuerligt samarbete med författarna. 

Mindfulnesskurser är mycket eftertraktade och ofta inte anpassade till de specifika krav som ställs på läkare och andra vårdgivare. Denna utbildning måste därför ses som en fantastisk möjlighet att inte bara erbjudas träning i mindfulness meditation, narrativ medicin och styrkebaserad dialog/appreciative inquiry (AI), utan även få verktyg för att göra arbetssituationen mindre påfrestande och förbättra kvaliteten i ditt arbete.

Kursmål

Att fungera som kvalificerad handledning för läkare för att öka patientsäkerhet, förebygga utbrändhet, samt öka empati och personligt tillfredställelse genom:

 • Ökad medvetenhet om interpersonell dynamik i patientmötet
 • Förbättrade färdigheter i lyssna och tala för att förbättra medicinskt beslutsfattande
 • Ökad medvetenhet om egen känslomässig reaktivitet i patientmötet
 • Förbättrat välmående, livslust och mindfulness (medveten närvaro)
 • Bättre tillit till den egna förmågan att möta svåra medicinska tillstånd som kronicitet, palliativ vård och komplexa psykosociala förhållanden
 • Lättare att vara närvarande i patientens lidande
 • Ökad upplevelse av meningsfullhet i den medicinska verksamhetens relationer och erfarenheter

PLATS

Simulatorcentrum i Väst, Östra sjukhuset Göteborg

Start

MÅNDAGEN 8/1 VECKA 2  KL. 18:00-21:00 (FIKA INGÅR EFTER FÖRSTA HALVTIMMEN)

Omfattning

Intensiv fas

 • 8 måndagar i rad, 2,5 timme per tillfälle. 8/1-12/3 med undantag för 12/2 och 19/2 (sportlov)
 • En heldags retreat lördagen 4/3

Fortsättningsfas

 • 10 måndagar månadsvis under resterande del av året, 2,5 timme per tillfälle.
 • Totalt 52 kontakttimmar och 19 träffar

Kostnad

Kursavgift 6,900 kr exkl. moms (8 625 kr inkl moms).

Tidigare deltagare välkomnas som vanligt utan kostnad med löfte om 50% närvaro.

Kurslitteratur

Kostnadsfria artiklar i pdf format för nedladdning eller utskick. Utökad litteraturlista för valfri läsning lämnas vid varje kurstillfälle.

Kurshandledare!

Anamaria Whitmer, leg läkare, specialist i obstretrik och gynekologi ; Peter Jacobsson, leg. psykolog, leg. psykoterapeut. Bägge knutna till Claritatis AB,  klarhet@telia.com

Referenser

Krasner MS m fl (2009) Association of an educational program in mindful communication with burnout, empathy and attitudes among primary care physicians. JAMA; 301:1284-93