MBCP Instructor's Retreat: Special Instructors course for midwives, doctors, women's healthcare providers in France March 26-April 1. Follow link for more information or contact us through our contact page for details. Course offered in English with simultaneous French translation.

MBCP introduction included in SFOG fall and spring coursesoffered by Anamaria Whitmer Jacobsson, MBCP instructor. To find an Instructor near you see Nancy Bardacke's MBCP website 

   El embarazo                                                                                                                                                                                                              Artist: Yves Ponzo 

  El embarazo                                                                                                                                                                                                             Artist: Yves Ponzo 

Mindfulness-Based Childbirth and Parenting

Next courses presently under planning, contact us for further details or to register your interest. Bespoke courses can be planned. Courses can be offered in English or Swedish.

Nästkommande kurser under planering. Kontakta oss för mer information eller intresseanmälan. Vid behov kan vi göra anpassade kurser,

Mindfulnessträning för gravida par

klicka på bilden for att komma till bokrecension

klicka på bilden for att komma till bokrecension

En praktisk träning för föräldrar och blivande föräldrar. Ett sätt att vara närvarande i sin upplevelse av det ofödda barnets rörelser och rytm. En träning i fördjupad kommunikation med din partner och ditt eget inre. En möjlighet att finna tillit till förlossningsprocessen, graviditeten, föräldraskapet och din egen styrka, oavsett tidigare upplevelser eller planerat förlossningssätt. Tid för paret att lära sig stödja varandra i en balanserad och nyanserad nyfikenhet om dessa processer. Träna medveten närvaro med kursledare som besitter stringent medicinsk och psykologisk kunskapsbas; tillsammans med övriga kursdeltagare i liknande livssituationer. En inbjudan att tillsammans söka stillhet, glädje, empati och gemenskap.

En annorlunda föräldrautbildning

som bygger på dina egna upplevelser och behov. Modellen är framtagen för att inte stå i konflikt med dagens ofta högteknologiska förlossningsvård eller hemförlossningar, men istället stärker egen trygghet och flexibilitet, oavsett förlossningsplaner. Detta kan vara av intresse för er som vill jobba utifrån en fördjupad och alternativ föräldrautbildning. Vi erbjuder färdigheter för livet!

Mindfulness-based Childbirth and Parenting

Nancy Bardacke

Nancy Bardacke

Kursen gavs hösten 2014 i Sverige för första gången. Utbildningen har tidigare givits sedan 1998 i USA och erbjuds i nuläget i många andra länder. Sverige har för nuvarande två utbildade instruktörer. I Stockholm kan ni kontakta gunilla.lonnberg@ki.se. En försknings projekt pågår med MBCP på  Karolinska Universitet.

Skapad av Nancy Bardacke finns det nu omfattande forskning kopplad till denna metod och mindfulnessträning generellt. För ytterligare information kring hela programmets utveckling och innehåll besök: www.mindfulbirthing.org

Mindful Birthing:Training the Mind, Body,and Heart for Childbirth and Beyond” receives the ACNM Best Book of the Year Award for 2014

från Hemsidan www.mindfulbirthing.org

från Hemsidan www.mindfulbirthing.org

 

Tydlig riktad utbildning om

-mindfulnessträning

-förlossningsprocessen

-smärthantering

 -förändringsarbete

-mindful rörelse

-stresshantering

-parkommunikation

-praktiskt stöd till varandra

 -självförtroende inför förlossning och föräldraskap

klick på bilden for att komma till artikeln i mindful magazine

klick på bilden for att komma till artikeln i mindful magazine

-amning

-sociala och känslomässiga behov av nyfödda

 -samverkan mellan tankar, kropp och känslor

-att arbeta med det som händer i ögonblicket

-empatiträning och nyfiken glädje