mindfulness

                                                                                                Anthony Lawson

                                                                                                Anthony Lawson

We offer courses in Mindful Practice, mindful communication and resilience for healthcare professionals, and mindful childbirth and parenting (MBCP) courses for parents and healthcare professionals. All mindfulness courses are non profit.

A yearlong course on Mindful Practice, mindful communication and resilience for doctors, psychologists, midwives and other healthcare workers with 8 weekly sessions is offered from mid January to mid March followed by monthly sessions there after. New course starts each January. Contact us to be on the waiting list 

Even courses in retreat form based on the same subject matter both in Swedish and English are given.

For more complete course descriptions see drop list in titel bar under MINDFULNESS. All course descriptions are provided in the language the course is given in.

Vi erbjuder kurser i Mindful Practice, mindful kommunikation och inre hållbarhet för vårdgivare; även mindful förlossning och föräldraskap (MBCP) kurser för föräldrar och vårdgivare. Alla mindfulness kurser är värde baserad och inte vinst intresserat. Individer som söker dessa kurser erbjuds avbetalning plan vid behöv.

Vi ger en årslång kurs i Mindful Practice, mindful kommunikation och inre hållbarhet för läkare, psykologer, barnmorskor och andra professionella vårdgivare, inledningsvis träffar varje vecka i 8 veckor från mitten av januari till mitten av mars som sedan följs av månatliga träffar. Kontakta oss för intresseanmälan (kursbeskrivning för aktuell kurs nedan).

Vi ger också kurser i retreatform med liknande innehåll, både på svenska och engelska 

Present mindfulness Course List see drop down list in title-bar/Nuvarande kurslista för mindfulness vg se Mindfulness Rubrik längst upP

for continuous updates subscribe to this webpage via MEDICAL MUSINGS  tab or like us on Facebook under both Claritatis AB and Mindful Practice Sweden