Please have patience with us this page is under construction. Sidan under uppbyggnad, vänligen ha tålamod med oss.

Courses with Claritatis AB/ kurser med Claritatis AB

Mindfulness Courses/ Mindfulness Kurser non profit and listed under Mindfulness tab, icke vinstintresse och listade under Mindfulness rubrik.

Other Courses offered through or with lecturers from Claritatis AB

Courses described in the language they are given in.  Scroll down to find the course you are looking for or proceed to mindfulness tab. Kursbeskrivning på det språk de erbjuds i. Skrolla ned till den kurs du söker eller fortsätt till mindfulnessrubrik.

Krisstöd - Introduktion till krisstöd inom obstetrik och gynekologi (SFOG KURS HT 2016)

IMGP1493.JPG

Kursledning: Sara Johansson, författare till boken Krisstöd (Natur & Kultur) och psykotraumatolog tillsammans med Anamaria Whitmer Jacobsson, specialist Ob/Gyn. Kursen är ett samarbete mellan Claritatis AB och Creative Mammals.

Kurstid: 12-13 september 2016 (måndag-tisdag v. 37). 

Kursort: ftadalens Folkhögskola i Åsa. (Söder om Göteborg, vackert belägen vid havet).

Avsedd för: 25 st specialistläkare, chefer, barnmorskor kuratorer ellerpsykologer via SFOG, läkare med barnmorska eller psykolog prioriteras, ST-läkare i mån av plats.

Program och mål:           

Kursen ger en god introduktion till modern kunskap om människans inneboende motståndskraft och förmåga till reglering av också exceptionell stress. Varför debriefing inte rekommenderas längre och nya metoder för att ge kollegialt stöd. Praktiskt arbete med institutionella PM för krishantering. Nya samtalsmetoder för att minska risken för PTSD och sekundär traumatisering för både vårdtagare och vårdgivare. Postpartumsamtal. När någonting går fel – aktuell forskning och praktiskt tillvägagångssätt för att ge stöd till vårdtagaren och vårdgivare. Psykologisk första hjälpen, under pågående obstetriskt eller gynekologiskt trauma (teori samt praktiska övningar).

 

 

Kursdeltagarna får även i en inbjudande miljö vid havet prova på tekniker för stresshantering i vardagen bl. a. mindfulness och andra strategier för att stärka PTSG (post-traumatic growth).

Boken ’Krisstöd’, patientinformation, exempel på uppdaterade rutiner för att ge stöd till vårdtagare samt vårdgivare i samband med svåra händelser, är inkluderade i kursavgiften.

 

Kursens mål är att ge goda grundkunskaper inom psykotraumatologi och fokus ligger på konkreta tillvägagångssätt för att stärka motståndskraften hos patienter och personal.  

Pris: 6.900 kr (inkl. moms) plus internatkostnad

 

SFOG medlemmar anmäler sig via SFOG innan sista anmälningsdagen 7de Mars; regler för SFOG kursanmälan finns här.

 

Claritatis Kontaktperson: Ulla Arnbert kurssamordnare ulla.arnbert@gmail.com

Krisstöd kurs HT 2016